مدیرانی که در چند سال آینده کسب و کارشان از هم میپاشد !

خطر جدی !
مدیرانی که در چند سال آینده تحولات عظیمی در کسب و کار خودشان خواهد دید ، چه کسانی هستند ؟

چه مشاغلی در سالهای آینده دچار دگرگونی ناخواسته میشوند ؟

آیا کسب و کار شما همچنان در آینده هزینه های شما و خانوادتان را تامین خواهد کرد؟

چه مشاغلی در آینده درآمد بهتری خواهند داشت و چه اصنافی شغل و درآمد خود را ازدست خواهند داد؟

اگر برای پاسخ به سوالات فوق آماده اید ، فایل صوتی آموزشی زیر رو گوش کنین !

 

 

 

 

 

رایگان ثبت نام کنین واز آموزشهای جدید مطلع شوید .

Please enable the javascript to submit this form

 

 

 


چاپ   ایمیل

مقالات مرتبط