دانشگاه توی خیابون ؟!

تو خیابونی ؟ تو ماشین ؟ یا تو اتوبوس ؟ فایلهای این سایت رو پلی کن و مطالب جدید یاد بگیر

خطر جدی !
مدیرانی که در چند سال آینده تحولات عظیمی در کسب و کار خودشان خواهد دید ، چه کسانی هستند ؟

چه مشاغلی در سالهای آینده دچار دگرگونی ناخواسته میشوند ؟

آیا کسب و کار شما همچنان در آینده هزینه های شما و خانوادتان را تامین خواهد کرد؟

چه مشاغلی در آینده درآمد بهتری خواهند داشت و چه اصنافی شغل و درآمد خود را ازدست خواهند داد؟

اگر برای پاسخ به سوالات فوق آماده اید ، فایل صوتی آموزشی زیر رو گوش کنین !

 

دانلود  این فایل صوتی