دانشگاه توی خیابون !

توی خیابونی ؟ توی اتوبوس؟ یا توی ماشین ؟ فایل های این سایت رو پلی کن و مطالب جدید یادبگیر.

خطر جدی !
مدیرانی که در چند سال آینده تحولات عظیمی در کسب و کار خودشان خواهد دید ، چه کسانی هستند ؟

چه مشاغلی در سالهای آینده دچار دگرگونی ناخواسته میشوند ؟

آیا کسب و کار شما همچنان در آینده هزینه های شما و خانوادتان را تامین خواهد کرد؟

چه مشاغلی در آینده درآمد بهتری خواهند داشت و چه اصنافی شغل و درآمد خود را ازدست خواهند داد؟

اگر برای پاسخ به سوالات فوق آماده اید ، فایل صوتی آموزشی زیر رو گوش کنین !

 

 

این فایل صوتی آموزشی فقط برای اعضا رایگان است

عضویت برای هزار نفر دیگر رایگان شد

رایگان عضو شوید ،  بانام کاربری خود به سایت وارد شوید ، آموزشها را رایگان دانلود کنین

 

 

 

200,000 ریال

ورود  \/ 
x
یا
x
ثبت  \/ 
x

یا